Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

  • Allowances
  • Incentive bonus
  • Annual Leave

Job Description

Các vị trí liên quan đến chuyên ngành khai thác, xử lý và cung cấp nước sạch

Job Requirement

- La sinh viên năm cuối ( có nhu cầu thực tập ) các ngành có liên quan đến lĩnh vực xử lý nước như: Cấp thoát nước, Kỹ thuật môi trường, . . .  hoặc chuyên ngành khác phù hợp

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ

- Yêu thích môi trường làm việc tại Côn Đảo

Similar Jobs

  • Location: Ba Ria - Vung Tau
  • Required Skills: Nhân viên Trạm Cung cấp nước huyện Côn Đảo
  • Number of positions: 5
  • Date posted: 10/05/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.